V oblasti vodohospodářských staveb provádíme především kompletní výstavby kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, přehrad, retenčních nádrží, kolektorů, úpraven vod, rekonstrukce vodojemů a úpravy toků, včetně souvisejících prací, tj. ukládání potrubí, rekonstrukce komunikací apod.

Mezi nejvýznamnější projekty patří nejen kanalizační systémy a čistírny odpadních vod spolufinancované ze zdrojů EU, ale také úpravy vodních toků a rezervoárů.

Referenční stavby