Projekt zvýšení kapacity řeky Moravy v Olomouci zahrnoval několik dílčích etap. Tato etapa řešila především lokalitu Nové Sady a Nový Svět. V rámci stavebních prací byly navýšeny dosavadní hráze, vybudovány nové hráze a zdi a snížila se levobřežní nábřežní hrana nad kojeneckým ústavem. Ta by případně umožnila tok do volného území. Pod Velkomoravskou ulicí vzniklo paralelní koryto a nový asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov.

S případným zvládnutím povodně pomůže i vyvýšený železniční násep. V průběhu celé akce byly odtěženy nánosy o objemu větším než 100 tisíc metrů krychlových. Součástí projektu bylo také vybudování revitalizačních prvků, které mají vést k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů. Kromě zmíněného ostrova se jedná například o srubový rybí úkryt, biotechnická dřevní opevnění a jesepy, tedy štěrkové pláže pro snadný pohyb živočichů.

Základní informace
Finanční objem 330 milionů Kč
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2014
Investor Povodí Moravy
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení