V září roku 2012 byla zahájena výstavba nového laserového centra, unikátního nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Centrum je vybudováno v Dolních Břežanech jižně od Prahy. Součástí výstavby nového laserového centra byla i rekonstrukce zdevastovaných prostor bývalého zemědělského družstva. Jedná se o třípodlažní administrativní část a dvoupodlažní halu, oba objekty bez podsklepení.

U objektu je z architektonického hlediska zajímavá výrazná konzola na nároží objektu, která akcentuje hlavní vstup do budovy a zároveň vytváří „obrazovku“ v přednáškovém sále. Prostory, kde jsou umístěna laserová zařízení, mají zvýšené požadavky na minimální vibrace, a proto je halová část od zbytku konstrukce oddilatována. Halová konstrukce je koncipována jako „dům v domě“.

V centru se vyvíjejí speciální lasery, s použitím v klasickém strojírenství, leteckém a automobilového průmyslu, materiálovém výzkumu, polovodičovém průmyslu nebo pro medicínské aplikace. Své využití najdou také v oblasti umění, kde lze laserového paprsku využít např. pro čištění uměleckých děl a předmětů. Lasery bude možné využít také v zařízeních velkého rozsahu, jako je např. ELI (Extreme Light Infrastructure). Laserové systémy s těmito technickými parametry nejsou komerčně dostupné, a proto je centrum jedinečné i ve světovém měřítku.

Základní informace
Finanční objem 91 milionů Kč
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2014
Investor Fyzikální ústav AV ČR
Projektant Len+k
Dodavatelé OHL ŽS