Vodní nádrž Vranov leží na řece Dyji, s dalším významným přítokem Želetavkou. Byla uvedena do provozu v roce 1934 a patří tak k jedněm z nejstarších nádrží v povodí. Rozsáhlé vodní dílo patří k hlavním vodním dílům pod správou státního podniku Povodí Moravy a plní protipovodňovou, rekreační i energetickou funkci. Celková zatopená plocha o rozloze asi 760 hektarů zajišťuje pitnou vodu pro část Vysočiny a je zdrojem vody i pro níže ležící vodárenskou nádrž Znojmo. 

Nevyhovující technický stav hráze, zejména konstrukce přemostění přelivů, si vyžádal v roce 2016 její kompletní rekonstrukci. Požadavkem bylo, aby rekonstrukce koruny hráze zasáhla pouze dvě letní rekreační sezóny, a to 2017 a 2018, což se podařilo splnit. Po celou dobu rekonstrukce byla hráz pro veřejnost a přepravu zcela uzavřena a náhradní dopravu pro turisty a návštěvníky přehrady zajišťoval přívoz.

Samotné stavební práce spočívaly v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou prošly betonové plochy pod jeřábovou dráhou i osvětlení na koruně. V průběhu stavby došlo také k odstranění a zpětnému položení vozovky včetně izolací. Koruna hráze získala dále nové osvětlovací stožáry a nové zábradlí.

Základní informace
Finanční objem 58 milionů Kč
Termín zahájení 2016
Termín dokončení 2019
Investor Povodí Moravy
Projektant VODNÍ DÍLA - TBD
Dodavatelé OHL ŽS