Náplní silniční stavby I/42 Brno, VMO MÚK Dobrovského – Svitavská radiála jsou křižovatkové větve a mostní objekty s navazujícími zdmi. Zbývající rozsah stavby tvoří vodohospodářské objekty, inženýrské sítě, vegetační úpravy atd. Stavba tedy zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku v královopolském předportálí tunelu Dobrovského. Spojuje tunely Dobrovského s již vybudovaným úsekem VMO Svitavská radiála – Lesnická – Kohoutova a uzavírá tak VMO na severu města.

Jejím dokončením vznikla všesměrová úrovňová křižovatka, která umožní napojení okruhu na centrum a Svitavskou radiálu.

Silnice I/42 je významnou součástí základního komunikačního systému města Brna, zároveň je součástí silniční sítě České republiky a dílčí část i mezinárodní silniční sítě E461. Celý komplex staveb je součástí tzv. severozápadního a severního segmentu velkého městského okruhu od Pražské radiály (příjezd od D1) přes VMO mimoúrovňovou křižovatku Hlinky, VMO Žabovřeská, VMO Dobrovského, vlastní stavbu mimoúrovňové křižovatky Dobrovského – Svitavská radiála a navazující stavbu VMO Lesnická.

Základní informace
Finanční objem 1,2 miliardy Kč
Termín zahájení 2006
Termín dokončení 2012
Investor ŘSD ČR
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení