Jedna z hlavních staveb modernizace železničního uzlu Plzeň, jejíž stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské ulice v centru města při zajištění minimálních dopadů do železniční dopravy a do jedné z páteřních komunikací silniční sítě a linek městské hromadné dopravy.

Rozšířením mostní konstrukce u obou mostů, které svému účelu sloužily už více než 100 let, došlo k výraznému zkvalitnění silniční dopravy a k celkovému zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v dané lokalitě. Rozšířený prostor pod mosty umožnil také vybudovat samostatnou cyklostezku podél chodníku ve směru z centra na Slovany.

Výstavba nových nástupišť a nového kolejiště osobního nádraží celkově pozvedla úroveň železniční infrastruktury, včetně maximálního zajištění komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Samostatnou částí stavby byly práce na odstavném nádraží, při kterých byly demontovány zbytné koleje a na jejich místě vybudovány dvě nové odstavné koleje určené pro zbrojení a údržbu osobních vagonů.

Po provedení stavebních prací se na plzeňském nádraží podařilo skloubit současné moderní a funkční požadavky na železniční dopravu s historickou noblesou a monumentálností. Celý prostor přednádraží včetně přilehlých opěrných zdí byl kompletně přestavěn. Působí velice důstojně, moderně a jsou v něm začleněny prvky, které odkazují na um našich předků. Před hlavním vchodem do nádražní budovy nově může zaparkovat více než 60 osobních aut na parkovišti, které v případě výluk poslouží i vozům náhradní autobusové dopravy.

Základní informace
Finanční objem 948 milionů Kč
Termín zahájení 2016
Termín dokončení 2019
Investor SŽDC, Statutární město Plzeň
Projektant SUDOP
Dodavatelé ve sdružení