Modrá etapa je součástí výstavby Akademického výzkumného a vzdělávacího areálu Masarykovy univerzity v Brně. Osm nových pavilonů o celkové užitné ploše13 848 m2 poskytne univerzitě prostor pro zhruba 160 zaměstnanců a více než 1400 studentů. Veškeré objekty a návazné areálové komunikace jsou bezbariérové a vybavené navigačním systémem pro neslyšící.

Dalšími součástmi Modré etapy jsou samostatný pavilon Z, ve kterém je umístěno chovné a uživatelské zařízení,  Energetické centrum a Informační centrum s centrální knihovnou a studovnami. Architektonickou zvláštností je nadzemní koridor spojující pavilon A16 s Fakultní nemocnicí v Bohunicích. Další originální architektonickou strukturou je ocelová prosklená konstrukce spojovacího mostu mezi pavilony A10 a A36, vedoucí nad ulicí Kamenice, která využívá železobetonové prvky energocentra jako podpěrné pilíře. Most není však jen koridorem spojujícím Modrou a Žlutou etapu kampusu, ale je zde i odpočinkový prostor s kavárnou.

Základní informace
Finanční objem 1,1 miliardy Kč
Termín zahájení 2005
Termín dokončení 2007
Investor Masarykova univerzita
Projektant A PLUS
Dodavatelé OHL ŽS