Stavba se dotýká rozsáhlého území v městských částech Žabovřesky a Královo Pole. Rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely značené jako Královopolský tunel I a II, dlouhé 1237 a 1258 metrů.

Stavba zahrnuje mimoúrovňové křižovatky VMO Žabovřeská–Hradecká a Hradecká–Královopolská v Žabovřeskách a část větví Dobrovského–Svitavská radiála přímo souvisejících s předpolím tunelů v Králově Poli.

Součástí díla byly i dílčí stavební objekty, které řeší rozšíření a renovaci inženýrských sítí, rozsáhlá technologická zařízení a dále obslužné objekty tunelu označené jako budovy technologického centra či trafostanice. Velká pozornost všech byla věnována také výstavbě protihlukových opatření (protihlukové stěny, zemní valy a speciální povrch vozovky).

Základní informace
Finanční objem 6,9 miliardy Kč
Termín zahájení 2006
Termín dokončení 2013
Investor ŘSD ČR
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení