Rozvodna 110 kV TT Chotoviny slouží pro napájení trakčního vedení (TV) přilehlé jednokolejné elektrizované trati Tábor – Benešov. V rámci modernizace bylo původní zařízení nahrazeno kompaktním modulárním polem rozvodny se vzduchovou izolací (pod obchodním označením CAIS – Compact Air-Insulated Switchgear) tj. s přístroji na jedné ocelové konstrukci. Z hlediska materiálových nákladů, bezpečnosti a spolehlivosti je CAIS srovnatelný s klasickými vzduchem izolovanými rozvodnami (AIS), avšak přináší výrazné výhody v dalších parametrech, jako jsou zastavěná plocha a obestavěný prostor, doba montáže a údržba.

Základní informace
Finanční objem 57 milionů Kč
Termín zahájení -
Termín dokončení -
Investor SŽDC
Projektant -
Dodavatelé OHL ŽS