Trakční napájecí stanice (TNS) Říkovice se nachází na železniční trati Přerov–Břeclav a  napájí úsek železniční trati 25 kV až do Otrokovic.

Předmětem tohoto projektu bylo kompletní vybudování a modernizace trakční napájecí stanice 25 kV na volném pozemku Správy železnic.
Byla nově vybudována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice, trakční transformátory 110/27 kV, 110/7 kV a 7/27 kV a venkovní rozvodna 110 kV. Byla vybudována nová technologická budova, do které byly zabudovány rozvaděče vlastní spotřeby, transformátory vlastní spotřeby 6 kV a 22 kV, sedm polí rozvaděčů 25 kV, rozvodny 22 kV a 6 kV, rozvaděče měření spotřeby, rozvaděč pro osvětlení areálu a rozvaděče dálkové řídicí technologie. Dále byla vybudována technologie statického frekvenčního měniče včetně základů. V rámci areálu TNS Říkovice byla provedena kanalizace, přípojka vodovodu a kabelovod. Na závěr byla položena komunikace ze zámkové dlažby a zřízeno prodloužení železniční vlečky včetně nového oplocení areálu.

V rámci této stavby byla také poprvé v kontinentální Evropě použita švýcarská technologie 25 kV, 50 Hz. Ta zajišťuje symetrický odběr z distribuční třífázové sítě 110 kV. Pomocí této technologie se ze tří fází vyrábí stejnosměrný proud a pak se z něj střídačem opět vyrábí střídavý jednofázový proud. Díky tomu jsou při rozjezdu lokomotiv zatěžovány všechny tři fáze rovnoměrně.

Základní informace
Finanční objem 359 milionů Kč
Termín zahájení 2020
Termín dokončení 2022
Investor Správa železnic
Projektant EŽ Praha a.s., AŽD Praha s.r.o., SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Dodavatelé ve sdružení