Záměrem projektu bylo výrazně zvýšit dopravní dostupnost a zkrátit cestovní dobu, což přispěje k ekonomickému rozvoji tohoto regionu v Bosně a Hercegovině. Průměrná rychlost vozidel v tomto úseku cesty byla pouze 50 km/h se zvýšila až na 120 km/h.

Budovaný úsek dálnice dlouhý 5 kilometrů se nachází asi 30 km jižně od Mostaru, a 25 km severně od chorvatského přístavu Ploče. Součástí zakázky byly nejen viadukty, mosty, tunely a křižovatky, ale také technické vybavení – mýtné brány, odpočívadla a centrum údržby a kontroly. Jedná se o čtyřproudou komunikaci se dvěma pruhy v každém směru.

Budovaný úsek začíná na křižovatce Zvirovići s nadjezdem a podjezdem dálnice M 6.1, pokračuje po 590 m dlouhém, šestipolovém mostě Studenčica nad řekou Trebižat přes viadukt Pavlovići, most Trebižat a tunel Bijela Vlaka, stejnojmennou křižovatku a končí před odpočívadlem Kravice.

Součástí projektu je také mimoúrovňová křižovatka v obci Zvirovićima. Předpokládá se rovněž vybudování paralelní neklasifikované cesty na jedné nebo druhé straně dálnice, která bude propojena s místními komunikacemi, z nichž některé budou zpevněny.

Základní informace
Finanční objem 1,45 miliardy Kč
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2015
Investor Federalna direkcija za izgradnju,upravljanje i održavanje autocesta Mostar
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení