Stanice Střížkov je jednou ze tří stanic které tvoří pokračování severní trasy pražského metra. Tato stanice je jedinečná svým technickým řešením. Jedná se o hloubenou stanici s bočními nástupišti a jedním vestibulem, zakomponovanými do halového prostoru. Dominantou je unikátní ocelová konstrukce ve tvaru dvou zkřížených oblouků nesoucích střechu, která umožňuje maximální prosklení, a tím i přístup denního světla do prostoru nástupišť.

Jedna z bočních stěn je otevřena do zahloubeného atria, kudy je možné dostat se pomocí schodišť nebo výtahu z venkovního terénu až na nástupiště. Eskalátory a lávky ve dvou úrovních umožňují bezbariérový přechod přes kolejiště, případně průchod stanicí. Bezpečnosti a orientaci cestujících napomáhá akustický informační systém a diodové světelné pásy. Pozitivní dojem zvyšuje výrazný podíl přírodní zeleně v interiéru, stejně jako obchody a vinárna zakomponované přímo do interiéru stanice.

Základní informace
Finanční objem Celkem 1,4 miliardy Kč, podíl OHL ŽS 686 milionů Kč
Termín zahájení 2004
Termín dokončení 2008
Investor Dopravní podnik hlavního města Prahy
Projektant Metroprojekt Praha
Dodavatelé ve sdružení