Stavba se nachází v centrální městské zóně, jejíž historické jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Původní projektové řešení prošlo aktualizací a nová koncepce zahrnovala upravené podmínky Památkového úřadu.

Prvky drobné architektury byly navrženy jako novotvar odpovídající základům mobiliáře v rámci historického jádra a současně byly navrženy tak, aby působily jednotně v rozmanitém prostředí architektury řešeného prostoru. Materiály byly rovněž upraveny materiálem a povrchem pěších zón (umělý kámen, dřevo, kovové prvky). Osvětlení hlavní ulice bylo navrženo pomocí atypických osmihranných stožárů, kterým dominuje LED svítidlo na vrcholu. Nové navrhované atypické osvětlovací těleso tvarově vhodně navázalo se stávajícím osvětlením náměstí. Dominantními prvky celé stavby je i několik fontán s vlastními názvy.

Základní informace
Finanční objem 1 643 954 €
Termín zahájení 2013
Termín dokončení 2014
Investor město Trnava
Projektant Ateliér DOKA
Dodavatelé ve sdružení