Zásadní etapa rekonstrukce tzv. Vlárské dráhy, stěžejní pro obslužnost regionu Slovácka, přinesla nejen modernizaci a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy v regionu střední a východní Moravy, ale také zlepšila komfort velkého množství cestujících.

Předmětem stavby byla komplexní přestavba železniční stanice Veselí nad Moravou za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení bezpečnosti a komfortu cestujících při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení umožňující dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty.

Rekonstrukcí se zvýšila rychlost ze 70 km/hod na 80 km/hod, bylo instalováno nové osvětlení stanice a prostoru nástupišť a vybudována nová trafostanice. Ve stanici bylo rekonstruováno asi 8 km kolejí, nástupiště u výpravní budovy i ostrovní nástupiště, 2 mostní objekty a 1 železniční přejezd. Byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku.

Součástí celého projektu pak byla rovněž rekonstrukce stanic a zastávek po trati tak, aby vyhovovaly pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu.

Celková rekonstrukce a modernizace důležitého železničního ramene Slovácka s návazností na tratě na Slovensko tak přispěla i ke zkvalitnění příměstské dopravy u Brna.

Základní informace
Finanční objem 939 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2018
Investor SŽDC
Projektant MORAVIA CONSULT
Dodavatelé ve sdružení