Rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Šance v Moravskoslezském kraji trvala v období 2015-2018. Od vybudování přehrady v roce 1969 šlo o první takto velkou a rozsáhlou rekonstrukci. Hlavním záměrem rekonstrukce bylo posílení povodňové ochrany, lepší regulace vodních průtoků a efektivní dodávky pitné vody a především celkové zlepšení bezpečnosti provozu.

Přípravy na rekonstrukci trvaly téměř deset let. Při budování před padesáti lety totiž byly mírnější nároky na kapacitu a provoz takto velké přehradní nádrže, která má však nyní při povodních zadržet až desetitisíciletou vodu. Většina prací se proto soustřeďovala do okolí hráze a vznikala opatření, která mají posloužit v případě takto extrémních povodní.

Stavebníci navýšili korunu hráze, hráz celkově zpevnili materiálem z nedalekého sesuvu, který rovněž ohrožoval bezpečnost nádrže, ale především zvýšili přeliv, dvojnásobně rozšířili skluz a úpravami prošel i tzv. vývar, totiž místo, kde voda odtéká z nádrže do říčního koryta.

Modernizace se dotkla také systému řízení vodního díla a systému měření, pozorování a sběru vodohospodářských dat, která se dálkovým přenosem odesílají až na centrální dispečink do Ostravy. Technické zázemí leží v nově vybudovaném provozním středisku, kde v budoucnu vznikne i informační centrum. Hráz přehrady je totiž součástí turistické stezky, a tak se počítá se zájmem kolemjdoucích turistů.

Základní informace
Finanční objem 438 milionů Kč
Termín zahájení 2015
Termín dokončení 2018
Investor Povodí Odry
Projektant Aquatis
Dodavatelé OHL ŽS