Měnírna Michálkovice byla realizována v druhé polovině roku 2016 a tvoří nový výrobní standart v oblasti napájení MHD. Je situována do stávajícího objektu trakční měnírny, který slouží pro napájení trolejbusové tratě v okolí ZOO Ostrava již od roku 1958.

Je zrealizována a dodána jako bezobslužná, dálkově řízená.

Základní informace
Finanční objem 15 milionů Kč
Termín zahájení 2016
Termín dokončení 2016
Investor Dopravní podnik Ostrava
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení