Budova Jihočeské vědecké knihovny je součástí ucelené kompozice staveb, kde významnou kompoziční roli hraje i terasa památníku obětem fašismu s valounem z Novohradských hor. Tento stotunový balvan musel být před začátkem stavebních prací na přístavbě přesunut, protože stál na místě plánované výstavby.

Dostavba rozšiřující knihovnu formou “levitující” jednopodlažní budovy, propojené s areálem knihovny v místě původního vstupu, měla za hlavní cíl vytvoření reprezentativního a bezbariérového nového vstupu a prostoru pro volný výběr více než 100 tisíc svazků knih, které do té doby byly ve skladech. Současně proběhla také rekonstrukce 1. NP stávající budovy knihovny, se kterou je přístavba propojena, aby tak byl vytvořen funkční a reprezentativní celek.

Novostavba budovy má jedno nadzemní patro a druhé podzemní, kde je umístěno technické zázemí, sklad a parkoviště. Vnější fasádní plášť tvoří předsazené vertikální skleněné copilitové lamely, které vytváří impozantní stínící prvek a současně odcloní dění uvnitř a vně stavby. Vnitřní prostor hluboké dispozice stavby je osvětlen čtvercovými hliníkovými střešními světlíky nad relaxačními místy. Celý objekt pak má tzv. bezúdržbovou zelenou střechu.

Budova přístavby má mnoho specifik, např. fakt, že celková koncepce skleněných lamel byla vytvořena výlučně pro tuto stavbu a zároveň zde byly použity prvky, které nebyly realizovány na žádné jiné stavbě v celé Evropě.

Základní informace
Finanční objem 165 milionů Kč
Termín zahájení 2019
Termín dokončení 2020
Investor Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Projektant Kuba & Pilař architekti
Dodavatelé OHL ŽS