Cílem vybudování nových prostor pro ambulantní provoz Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc bylo vytvoření moderních a kapacitně dostačujících prostor pro stacionáře, vyšetřovny lékařů, výkonovou místnost pro malé zákroky, čekárny s dostatečnou kapacitou a prostory pro centrum klinického hodnocení HOK.

Novostavba ambulantního pavilonu Hemato – onkologické kliniky sestává z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží a je umístěna v jižní části nemocničního areálu. V objektu je umístěno devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výukové prostory, dva denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků a moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím.

Budova je vůbec první veřejnou budovou ve zdravotnictví, která splňuje přísná pravidla Státního fondu pro životní prostředí k dosažení pasivního standardu. Pavilon má i zelenou retenční střechu na zadržování odtoku dešťové vody a vnější plášť je zateplen systémem z minerální izolace. Jako jeden z mála zdravotnických objektů je interiér doplněn uměleckými díly, které vznikly v rámci nadačního projektu Umění léčit, léčba uměním.

Základní informace
Finanční objem 160 milionů Kč
Termín zahájení 2019
Termín dokončení 2020
Investor Fakultní nemocnice Olomouc
Projektant Adam Rujbr Architects
Dodavatelé OHL ŽS