Stavba řeší ochranu níže položené části města před vysokými průtoky v Prostředníčku a Litavě a představuje závěrečné řešení ochrany města, zahájené před deseti lety. Součástí akce je také vybudování mokřadu na ploše asi 35 000 metrů čtverečních k zachycení povodňových průtoků v případě potřeby. Vznikl tak přirozený funkční biokoridor, kde se uvnitř mokřadu i na patě hrází objevily nově vysazené olše a vrby. Kromě primární funkce protipovodňové ochrany slouží také jako místo pro odpočinek a procházky místních obyvatel.

Akce navázala na předchozí zvýšení kapacity koryta Litavy. Hráze v lokalitě jsou dimenzovány na průtok stoleté vody. Pro případ, že začne stoletá voda protékat Litavou a dojde k vzdutí od jezu Šestisplav ústím Prostředníčka směrem do města, byl u silničního mostu vybudovaný hradící objekt. Voda se tedy už nedostane dále do intravilánu města. Při vyšších průtocích z povodí Prostředníčka je pro převedení vody využit nově vybudovaný kapacitní obtok. Z těchto prostor se voda přes přelivný objekt pod lávkou shromažďuje dále v retenčním prostoru v mokřadu.

Základní informace
Finanční objem 82 milionů Kč
Termín zahájení 2011
Termín dokončení 2012
Investor Povodí Moravy
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení