Více než dva kilometry dlouhý obchvat kolem Skleného nad Oslavou na Vysočině odvedl z obce frekventovaný provoz. Silnice první třídy tvoří jednu z hlavních spojnic Pardubického kraje s Brnem a jeho okolím, v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a napojením na dálnici D1 u Velké Bíteše byl vždy hustý provoz a při průjezdu Skleným se vždy objevovala řada dopravních komplikací.

Vybudovaný silniční obchvat výrazně pomohl plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěl ke zlepšení životního prostředí v obci. Převedení většiny automobilové dopravy mimo hustou zástavbu také výrazně snižuje riziko střetu aut s ostatními účastníky silničního provozu. Nové protihlukové stěny podél obchvatu zajišťují podlimitní hodnoty hluku v denní i noční době.

Základní informace
Finanční objem 140 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2018
Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant -
Dodavatelé OHL ŽS