Národní technická knihovna v Praze je umístěna v areálu vysokých technických škol. Má tvar zaobleného čtverce o rozměrech strany 70 metrů, pozemek vymezený pro celý projekt má celkovou rozlohu 11 740 m2, z toho zastavěná plocha objektu knihovny činí 5 200 m2. Objekt je přístupný ze čtyř stran a je jakýmsi vnitřním náměstím obklopeným kavárnou, knihkupectvím, výstavními prostorami a konferenčním sálem. Jeden vstup se otevírá z hlavní třídy vysokoškolského areálu, na protější straně budovy vznikla oddychová parková plocha.

Budova má šest nadzemních podlaží, která jsou určena pro veřejné prostory knihovny a její administrativní zázemí, a tři podzemní podlaží s depozitářem knih a s parkovištěm pro 450 vozidel. Parter budovy je volně přístupný, s průhlednou fasádou a připomíná kryté náměstí, z nějž se vstupuje do kavárny, přednáškového sálu, galerie a dalších provozů. Nadzemní patra od parteru až po střechu budovy prostupuje ústřední atrium. Po proskleném obvodu budovy a také kolem atria jsou soustředěny studovny s vysokými nároky na světlo. V dalších částech knihovny pak stojí regály s volným výběrem knih a časopisů a studovny elektronických informačních zdrojů. Interiéru budovy dominuje sklo, beton a barevné podlahy. V posledním patře jsou umístěna venkovní atria umožňující vyjít ke studiu pod širé nebe.

Základní informace
Finanční objem 1,4 miliardy Kč
Termín zahájení 2006
Termín dokončení 2008
Investor Státní technická knihovna (Národní technická knihovna)
Projektant Projektil architekti, HELIKA
Dodavatelé ve sdružení