Stavba Národního sportovního centra v Prostějově vznikla zejména jako prostor pro sportovní aktivity mládeže, který by bylo možno využít i pro mezinárodní juniorské turnaje. Sportovní plocha tedy pojme jedno podélné hřiště pro zápasy, zároveň se dá rozdělit na dvě menší cvičná hřiště, mezi kterými může být spuštěna i opona.

Hmota stavby vychází z jednoduchého kvádru, který je na jižní a západní straně vybrán. Obě fasády zde ustupují zpět oproti hraně střechy, která tak vytváří sešikmený „kšilt“ kryjící obě hlavní fasády před deštěm. Tyto plochy jsou tvořeny stříbřitou „krajkou“ z tahokovu. Kontrastem k nim jsou fasády na severní a západní straně z černých trapézových plechů. Jihozápadní nároží haly je pak na celou výšku fasády prosklené.

V prostorné vstupní hale je umístěna recepce, bufet a odpočinková zóna. Z haly je přístupný vstup do zóny pro sportovce obsahující šatny, sprchy a toalety. Součástí je také šatna rozhodčích a místnost maséra. Všechny tyto prostory jsou umístěny pod tribunou diváků. Kapacita hlediště je 336 sedících diváků. Velikost hlediště byla zmenšena na úkor, kapacita se však dá ještě rozšířit o rozkládací mobilní tribunu.

Vstup do druhého podlaží je navržen ze vstupního foyeru pomocí schodiště a výtahu. Tudy se návštěvníci dostanou na tribunu a do privátní zóny s kancelářemi vedení haly a místností pro tiskové konference nebo pro skupinová cvičení. V této části je také zahrnuta klubovna pro hosty s vlastním barem a tribunou.

Národní sportovní centrum získalo titul Stavba Olomouckého kraje 2018 v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor.

Základní informace
Finanční objem 140 milionů Kč
Termín zahájení 2016
Termín dokončení 2018
Investor Prostějov olympijský
Projektant ateliér-r Olomouc
Dodavatelé OHL ŽS