První částí projektu byla rekonstrukce historické budovy Městského divadla, která zahrnovala dostavbu zázemí divadla, zkušeben a šaten herců a obnovu historické fasády objektu.

Druhou částí byla novostavba hudební scény Městského divadla Brno, situovaná mezi Lidickou třídou a třídou kapitána Jaroše, kde zaplnila místo původního zchátralého vnitrobloku. Aby budova lépe zapadla do stávající zástavby a svažitého území, je z velké části zapuštěna pod terén – jen příprava stavební jámy si vyžádala odtěžení a přemístění cca 15.000 m3 zeminy. Z tohoto důvodu nemá také budova jeden centrální vstup, ale je přístupná z různých směrů a úrovní.

Čtvrtkruhové hlediště pro 670 diváků má 18 řad uspořádaných do tvaru amfiteátru, což umožňuje divákům dobrý výhled a zlepšuje akustické vlastnosti. Jeviště je vybaveno nejmodernější technikou, včetně orchestřiště s výsuvnou podlahou a provozních místností pro převleky, kulisy a ozvučení.Nová budova poskytuje také dostatek prostoru pro herce i provozní personál divadla, sklady kostýmů, dílny i kvalitně technicky vybavené zkušebny. Prostory pro návštěvníky jsou rozděleny do dvou úrovní odpovídajících vstupům do divadla a elevaci hlediště. V horní úrovni je umístěn bar a jeho obslužné a skladové zázemí, v dolní úrovni jsou pak pokladny, šatny, divadelní prodejna a občerstvení.

Základní informace
Finanční objem 427 milionů Kč
Termín zahájení 1999
Termín dokončení 2004
Investor Městské divadlo Brno
Projektant 1. ČERNOPOLNÍ s.r.o., architektonicko stavební atelier
Dodavatelé OHL ŽS