Rekonstrukce bývalé školy na knihovnu a centrum celoživotního vzdělávání, v budovách rovněž sídlí turistické centrum města, archiv městského úřadu i kavárna. Budovy se nacházejí v historickém centru města, v husté stávající zástavbě.

Původní budova byla rehabilitována se zachováním co největší míry původních prvků, ale zároveň byla očištěna od dodatečných nevhodných přístaveb. Ve vnitřní části bloku vznikla také nová, moderní a částečně prosklená přístavba, která citlivě doplňuje prostor. Druhá část přístavby je monolit, architektonicky řešený tak, aby při pohledu zvenku více než šedesát různě uspořádaných oken připomínalo knihy umístěné v polici.

Součástí stavebních prací bylo kompletní vybudování bezbariérových přístupů, kdy bylo třeba sjednotit rozdílné výšky podlah a do nadzemních částí vedou dva výtahy. Kromě toho lze v objektu najít i mnoho zvláštností. Třeba na podlahy chodeb ve stávající části byla použita ručně vyráběná dlažba, která se dovážela z Tchajwanu. Jiný výrobce nebyl schopen splnit požadavky architektů. V jednom patře je stěna o velikosti 2,5 × 3,5 metru seskládaná z 11 111 tužek.

Základní informace
Finanční objem 151 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2019
Investor Město Písek
Projektant studio ABS spol. s.r.o.
Dodavatelé OHL ŽS