Projekt řešil repasi a částečnou výměnu stávající technologie a doplnění další nové technologie ve stávající měnírně Olomouc Jih, která napájí tramvajovou dopravu v přilehlé oblasti. Měnírna je umístěna v málo zastavěné části Olomouce na břehu řeky Moravy v blízkosti mostu na třídě Kosmonautů.

Předmětem stavby byly následující položky:

  • napáječový rozváděč RUV,
  • úprava vzduchotechniky,
  • stavební část: prostupy pro kabely do nových napáječů, malba stěn a položení PVC,
  • řídící systém,
  • dálkové ovládání měnírny,
  • elektroinstalace,
  • trakční transformátory.
Základní informace
Finanční objem 18 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2018
Investor Dopravní podnik města Olomouce
Projektant VOLTCOM
Dodavatelé OHL ŽS