Měnírna napájí šest úseků tramvajových tratí v přilehlém okolí. V rámci akce byl přemístěn velín do nových prostor a byla nahrazena téměř veškerá technologie měnírny. Konkrétně byly vyměněny trakční usměrňovače U1, U2, celý blok technologie rozvodny DC 660V, byl nahrazen celý systém vlastní spotřeby měnírny, včetně výměny veškeré silové DC kabeláže. Celá stavba byla komplikovanější, protože vše probíhalo za plného provozu měnírny a veškeré odstávky a přepojování se uskutečňovaly pouze v nočních hodinách a o víkendech tak, aby bylo omezení tramvajového provozu minimální. Z tohoto důvodu bylo nutné řešit složité přechodové stavy měnírny a realizace musela být rozdělena do šesti navazujících etap.

Základní informace
Finanční objem 26 milionů Kč
Termín zahájení 2015
Termín dokončení 2016
Investor Dopravní podnik hl. města Prahy
Projektant Dopravní podnik hl. města Prahy
Dodavatelé ve sdružení