Moderní vědecko-výzkumné centrum sídlí v blízkosti areálu Pod Palackého vrchem a zaštiťuje výzkumné programy zaměřené na pokročilé materiály a pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie.

S výstavbou nových laboratoří se začalo v roce 2012 a zkušební provoz byl zahájen na konci roku 2015. Budovy komplexu, které jsou vzájemně propojené podzemními chodbami, ukrývají mimo jiné čisté laboratorní prostory, na jejichž provoz jsou co do čistoty prostředí kladeny několikanásobně vyšší požadavky než na operační sály. Laboratoř pro analýzu nanostruktur je prostor s desetkrát nižší koncentrací prachových částic oproti pokojovému vzduchu. Jedná se o největší čisté prostory v ČR v rámci výzkumných institucí.

CEITEC získal titul Stavba Jihomoravského kraje 2016 (v kategorii Občanská vybavenost – sdílená cena společně s Archeoparkem Pavlov).

Základní informace
Finanční objem 625 milionů Kč
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2016
Investor -
Projektant ArchDesign
Dodavatelé OHL ŽS