Komplexní simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. V rámci České republiky je největším a přesně kopíruje nemocniční prostředí – od urgentního příjmu až po porodní a operační sály. Jeho účelem je zefektivnit a zatraktivnit výuku budoucích lékařů spočívající v zavedení výukových metod, které podporují aktivní učení, zlepšení komunikačních a rozhodovacích dovedností a týmové spolupráce.

SIMU je unikátní nejen velikostí, ale i urbanistickým a architektonickým řešením. Jeho poloha ve východním konci univerzitního kampusu mezi stávajícími budovami Morfologie a Jihomoravské záchranné služby vytvořila logicky potřebu, aby stavba tvořila důstojnou dominantu, která bude zároveň vstupní branou do areálu kampusu. Tvar pozemku a blízká poloha čtyřproudé ulice Kamenice určila výsledný vhled budovy. Jižní část objektu tvoří pětipodlažní kompaktní budova s vnitřním atriem, ze které směle vybíhá v úrovni čtvrtého a třetího nadzemního podlaží kosodélníková část přemostění ulice Kamenice, které je na severní straně ukončeno subtilní podnoží ve svažující se části pozemku. Nad komunikací je v  přemostění zakomponováno druhé atrium, které vylehčuje hmotu a  umožňuje zajímavý průhled vnitřkem objektu. Výtvarným akcentem jsou obklady perforovaným plechem zlaté barvy, které skulpturálně obalují přemostění ulice Kamenice a sestupují po podnoži podpírající objekt až k parkovišti u ulice Studentské.

V přízemí moderního objektu se nachází urgentní příjem s plně vybaveným vozem záchranné zdravotnické služby. Druhé patro je věnováno stomatologii včetně pracoven laborantů. Čtvrté, tzv. nemocniční patro pak disponuje operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními pokoji. Součástí vybavení centra jsou tzv. virtuální pacienti, trenažéry laparoskopických zákroků nebo zajištění dýchacích cest, ale i nejpokročilejší typy pacientských simulátorů dětského i dospělého věku s fyziologickými funkcemi.

Vybudování Simulační centra bylo spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Základní informace
Finanční objem 573 milionů Kč
Termín zahájení 2018
Termín dokončení 2020
Investor Masarykova univerzita Brno
Projektant AiD team
Dodavatelé ve sdružení