Rekonstrukce fasád Národního divadla byla náročná zakázka, při které byl kladen zvláštní důraz na kvalitu a preciznost prací a rovněž na minimální zásahy do památky. Celá rekonstrukce byla rozdělena do čtyř etap a trvala tři a půl roku. Stavební práce nebyly omezené jen na opravu fasád, ale i na restaurování plastik a dalších prvků architektonické výzdoby. Někde bylo třeba doplnit i chybějící materiál a to tak, aby se co nejvíce podobal originálu.
Přesné stanovení postupů se odvíjelo od stavu budovy, který jsme postupně rozkýrvali. Pokud byla k některé části zachovaná dokumentace, snahou stavebníků bylo navrácení k co nejpůvodnější podobě. Proto třeba všechny terasy byly nově pokryty izolací a následně replikou historické dlažby. Součástí oprav byly i repase všech oken a dveří, kandelábry a svítidla i ozdobné kovové prvky.
Vše probíhalo v restaurátorském režimu pod vedením hlavního restaurátora Jiřího Fialy.
Následně byly zrevidovány jednotlivé kamenické prvky – římsy, balustrády a sochy.
Další poměrně náročnou fází bylo sjednocení působení fasád, jelikož Zítkův dům je postaven především z kamenných bloků až po tambur a část bývalého Prozatímního divadla a Schulzův dům má na povrchu štukovou omítku. Tyto budovy byly iluzivní výmalbou fasád sjednoceny do celku tak, aby imitovaly kámen.

Základní informace
Finanční objem 79 milionů Kč
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2015
Investor Národní divadlo
Projektant OMNIA projekt, s.r.o
Dodavatelé OHL ŽS