Cílem akce bylo vybudovat v areálu  FN u sv. Anny v Brně materielně technickou základnu pro fungování Mezinárodního centra klinického výzkumu (dále jen ,,ICRC“) při současném zajištění všech vazeb na stávající a nově plánované funkce FNUSA. Realizace ICRC představuje generačně zcela nový koncept klinicko-výzkumně-vzdělávacího centra na území České republiky, které je navrženo, koncipováno a provozováno ve spolupráci s Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA.

Z věcného hlediska bylo obsahem akce pořízení nových prostorů funkčního komplexu ICRC s výhledem technického zhodnocení stávajících medicínských a administrativních provozů, provozních prostorů, vybavení nových prostorů zdravotnickou technikou a přístroji, propojení nových a stávajících objektů.

Vybudování výzkumného centra umožňuje zásadní rozvoj velmi výhodné a prestižní spolupráce FN u sv. Anny v Brně a dalších českých institucí s Mayo Clinic v Rochesteru. Současně bude výzkum v těsném kontaktu s klinickými provozy v rámci, kterého dojde k efektivnímu využívání společných prostor a vybavení.

Nové řešení maximálně využívá plochu stávajícího staveniště s tím, že je kladen důraz na monoblok a maximální zefektivnění a propojení vnitřních provozů. Současně je v řešení snaha o co nejefektivnější využití komunikačních jader a snížení jejich počtu.

Základní informace
Finanční objem 1,25 miliardy Kč
Termín zahájení 2009
Termín dokončení 2012
Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Projektant Sdružení SATER-PROJEKT s.r.o. – VPU DECO PRAHA
Dodavatelé OHL ŽS