Hlavní čtyřpatrová budova nabízí celkem 100 ubytovacích míst pro seniory. Ubytováni jsou v 6 dvoulůžkových a 88 jednolůžkových bezbariérových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Oblý pavilon je funkčně i vizuálně členěn na tři části – čtyřpodlažní obytnou část, jednopodlažní část zázemí a předsazenou přízemní vstupní halu. Díky originálnímu architektonickému řešení se přirozeně začlenil do stávajícího areálu a poskytuje svým obyvatelům příjemné bydlení plynule přecházející do venkovních prostor s parkovou úpravou.

Přízemí hlavní obytné budovy je ze severní strany chráněno částečným zapuštěním pod úroveň terénu. Pokoje klientů jsou orientovány na jih a navazují na ně venkovní terasy. Prstenec teras ozvláštněných barevnými skleněnými panely budovu obepíná podél celé jižní strany a stáčí se i přes nároží severovýchodní strany objektu.

Zázemí stravovacího provozu umístěného v suterénu a přízemí středního křídla stávající budovy domova seniorů bylo již zastaralé, jeho rekonstrukce si tak vyžádala nové dispoziční uspořádání, moderní technologické vybavení provozu, úpravu skladovacích prostor a nové řešení zásobovacího systému, který přechází na tzv. tabletový. Kvůli plánovanému navýšení počtu vydávaných jídel bylo třeba zvýšit kapacity přiváděných energií a dokončit kanalizační přípojku. Rekonstrukcí prošlo i sociální zařízení objektu.

Základní informace
Finanční objem 226 milionů Kč
Termín zahájení 2011
Termín dokončení 2013
Investor Olomoucký kraj
Projektant Stavoprojekt Olomouc, projekční kancelář Ing. Augustina Gece
Dodavatelé OHL ŽS