Společnost OHLA ŽS, a.s. si uvědomuje nutnost vzájemné propojenosti mezi teoretickou sférou vzdělávání a praktickým uplatněním v rámci stavební výroby ve svém podnikatelském prostředí. Společnost proto usiluje nejen o rozvoj svých současných zaměstnanců, ale zároveň spolupracuje s kompletní škálou vzdělávacích institucí všech stupňů a úrovní a podílí se na přípravě jejich absolventů.

OHLA ŽS, a.s.

  • zve vybrané studenty a pedagogické pracovníky na významné akce pořádané OHLA ŽS,
  • umožňuje exkurze a provozní praxe vybraných skupin studentů a exkurze pedagogů v provozech a na stavbách OHLA ŽS,
  • pomáhá studentům při výuce speciálních témat a při praktické výuce s provozními praxemi,
  • pro vybrané studenty vypisuje zadání diplomových prací a zajišťuje k nim konzultanty,
  • zaměstnává studenty v rámci pracovně-právních vztahů a vybraným studentům umožňuje studijní nebo prázdninové praxe,
  • poskytuje technickou dokumentaci pro výuku,
  • podílí se na řešení výzkumných a vývojových úkolů vznikajících z potřeb technických inovací ve firmě,
  • spolupomáhá svým partnerům k získání grantů a projektů v rámci jednotlivých operačních programů,
  • konzultuje s partnerskými institucemi vývojové trendy v příslušném oboru působnosti.

Spolupráce se týká oblasti rozvoje výchovy, teoretické přípravy i praktického vzdělávání mladé generace, stejně tak jako vědecko-výzkumné činnosti, vývojové činnosti a oblasti technickohospodářské podpory. Společnost tak v regionech svého působení spolupracuje s významnými vysokými školami, jakými jsou pražské ČVUT, ostravská VŠB–TUO či brněnské VUT. Dále je to např. brněnská Masarykova univerzita a instituce poskytující studium MBA nebo LLM.

V rámci středních škol spolupracujeme se stavebními průmyslovými školami obecného nebo dopravního zaměření. V učňovském školství jsme navázali celou řadu partnerství s odbornými učilišti, orientovanými na výuku řemeslných oborů stavebního charakteru.

Od roku 2009 je společnost partnerem oboru R – Realizace staveb brněnského VUT FAST, na jehož koncepci a přípravě k akreditaci se společnost v minulých letech spolupodílela. Studentům poskytujeme plně hrazenou 10týdenní výrobní praxi s cílem poskytnout studentům reálné zkušenosti z výroby již během studia, a zkrátit tak jejich adaptační proces po nástupu do zaměstnání. Naším přáním je vydat se cestou přípravy absolventů, kteří budou multioborovými specialisty už před nástupem do zaměstnání, se znalostí prostředí a firemní kultury naší společnosti.