V rámci pozemních staveb zabezpečujeme stavby občanského, průmyslového, bytového a inženýrského stavitelství.

Jedná se například o výstavbu letišť, multifunkčních domů a administrativních budov, rekonstrukce nemocnic, rekreačních zařízení, residenčních domů, výrobních hal, sanace panelových domů, apod.

Referenční stavby