Struktura společnosti

CSS Only Organization Chart Demo
 1. Valná hromada

  Představenstvo

  Dozorčí rada

  1. Generální ředitel

  1. Finance a ekonomika

  2. Obchod

  3. Výroba

  4. Právo

  5. Podpůrné služby

Představenstvo – vedení společnosti

Juan Antonio Felices Romo
předseda představenstva

Ing. Roman Kocúrek
generální ředitel
1. místopředseda představenstva

Paolo Bee, MBA
finanční ředitel
2. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA
obchodní ředitel
člen představenstva

Mgr. Daniela Houčková
právní ředitelka
člen představenstva

Ing. Radim Tichý, MBA
ředitel Podpůrných služeb

Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize Čechy

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava

Ing. Roman Veis
ředitel Divize Železnice

Ing. Rodrigo Portillo
pověřen řízením Divize Dopravní stavby

Roman Dostálek
ředitel Divize Technologie

Ing. Róbert Latiak
ředitel Divize Slovensko