Dopravní stavby

K dopravním projektům se řadí především železniční stavby, realizace silnic, dálnic a mostů.

Pozemní stavby

V rámci pozemních staveb zabezpečujeme stavby občanského, průmyslového, bytového a inženýrského stavitelství.

Technologické a energetické stavby

Provádíme stavby a konstrukce se složitými technologickými zařízeními v oblastech dopravního, energetického a ekologického stavitelství.

Vodohospodářské stavby

V oblasti vodohospodářských staveb provádíme především kompletní výstavby kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod…