2021

V roce 2021 slaví naše mateřská společnost OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 110 let své existence.

2019

Společnost OHL Central Europe, a.s., se v červenci r. 2019
stala 100% akcionářem společnosti OHL ŽS, a.s.

2018

OHL ŽS, a.s., získalo významnou železniční zakázku Modernizace Trati Sudoměřice – Votice. Přibližně dvacetikilometrový úsek čtvrtého tranzitního koridoru je jednou z největších a nejvýznamnějších současných investic SŽDC.

2017

Společnost slaví 65. výročí existence.

2016

Dokončena stavba Archeologického parku Pavlov. Projekt získal řadu ocenění nejen v České republice, ale i v zahraničí.

2015

Dokončena generální oprava fasád Národního divadla Praha.

2013

Zahájení železniční stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora. Projekt byl dokončen v roce 2016.

2012

Královopolský tunel v Brně byl slavnostně uveden do provozu. Rozsáhlý projekt trval od roku 2006.

2010

Dokončení stavby Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

2008

Dokončena stanice metra Střížkov, jejíž dominantou je unikátní ocelová konstrukce umožňující maximální prosklení.

2006

Zahájena stavba Národní technické knihovny v Praze, která byla slavnostně otevřena pro veřejnost v r. 2009.

2004

Zrekonstruováno a dostavěno Městské divadlo Brno.

2003

Společnost získala nového majoritního akcionáře – španělskou stavební skupinu OHL. V roce 2006 byla mateřská společnost implementována do názvu, vzniká tak OHL ŽS, a.s.

1997

Dokončení stavby budovy M-Paláce v Brně.

1993

Počátky realizace prvních zakázek evropské sítě železničních koridorů.

1992

Státní podnik Železniční stavitelství Brno transformován na akciovou společnost. V roce 1993 změněn název na ŽS Brno.

1978

Dokončení Ivančického viaduktu, který se stal nástupcem původního železobetonového mostu.

1977

Stavba provozní budovy ředitelství v Brně na Burešově ulici, ve které má společnost sídlo dosud.

1952

Vznik státního podniku Železniční stavitelství Brno s cílem zajišťovat výstavby, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov pro tehdejší Československé státní dráhy.