V rámci výroby, realizace a poskytování servisu u dodávek pro oblast MHD jsme momentálně nejvýznamnějším dodavatelem technologie měníren pro Dopravní podniky v celé oblasti ČR. Mezi nejvýznamnější odběratele a naše obchodní partnery patří zejména Dopravní podniky města Ostrava, Olomouc, Brno, Praha a Plzeň. Konkurenceschopnost, flexibilita a kvalita našich na trh dodávaných výrobků, jejich bezvadná kompletizace, zabudování a uvedení do provozu, je mimo jiné důsledkem vlastní výrobní, technické a personální soběstačnosti, což je pro nás dlouhodobě nastaveným úkolem a prioritou číslo jedna.